↓ Skip to main content

Het tandheelkundig jaar 2015

Overview of attention for book
Cover of 'Het tandheelkundig jaar 2015'

Table of Contents

 1. Altmetric Badge
  Book Overview
 2. Altmetric Badge
  Chapter 1 Effectiviteit van speekselsubstituten ter verlichting van monddroogte
 3. Altmetric Badge
  Chapter 2 Interferentie van tandheelkundige apparatuur met pacemakers en implanteerbare cardiale defibrillatoren
 4. Altmetric Badge
  Chapter 3 Ultrasonografie in de tandheelkunde
 5. Altmetric Badge
  Chapter 4 Zygomafracturen
 6. Altmetric Badge
  Chapter 5 Neuropathische pijn na ingrepen in de mond-, kaak- en aangezichtsregio
 7. Altmetric Badge
  Chapter 6 Invasie van de mandibula door plaveiselcelcarcinoom – onderzoeksmethoden en reconstructie van de mandibula
 8. Altmetric Badge
  Chapter 7 Orale leukoplakie: kliniek, consequenties en behandeling
 9. Altmetric Badge
  Chapter 8 Evolutie van het tandheelkunde budget van de Belgische ziektekostenverzekering
 10. Altmetric Badge
  Chapter 9 Geen zorgvraag, niet behandelen?
 11. Altmetric Badge
  Chapter 10 Onderzoek naar de mondgezondheid van volwassenen met een beperking in België – resultaten en uitdagingen
 12. Altmetric Badge
  Chapter 11 Interprofessionele samenwerking tussen tandarts en mondhygiënist in de mondzorgpraktijk
 13. Altmetric Badge
  Chapter 12 De relatie tussen tandheelkunde en logopedie
 14. Altmetric Badge
  Chapter 13 Orthodontische behandeling bij schisispatiënten
 15. Altmetric Badge
  Chapter 14 Preventie in de kindertandheelkunde; de functie van de ruimtehouder tijdens de gebitsontwikkeling
 16. Altmetric Badge
  Chapter 15 Anterieure open beet en tonginterpositie
 17. Altmetric Badge
  Chapter 16 Een vrijgelegde cuspidaat die niet wil bewegen, wat nu?
 18. Altmetric Badge
  Chapter 17 Moderne keramische materialen voor het indirect restaureren van natuurlijke gebitselementen
 19. Altmetric Badge
  Chapter 18 Irrigatie en reiniging van het wortelkanaal: de noodzaak om irrigantia te activeren
 20. Altmetric Badge
  Chapter 19 Snoep als risicofactor voor erosieve gebitsslijtage
 21. Altmetric Badge
  Chapter 20 De mondbeschermer
 22. Altmetric Badge
  Chapter 21 Botvervangers: wat gebruik ik waar?
 23. Altmetric Badge
  Chapter 22 Gingivarecessies en hun behandeling
Overall attention for this book and its chapters
Altmetric Badge

Mentioned by

facebook
1 Facebook page

Readers on

mendeley
3 Mendeley
You are seeing a free-to-access but limited selection of the activity Altmetric has collected about this research output. Click here to find out more.
Title
Het tandheelkundig jaar 2015
Published by
Bohn Stafleu van Loghum, December 2014
DOI 10.1007/978-90-368-0689-3
ISBNs
978-9-03-680688-6, 978-9-03-680689-3
Editors

Aps, J.K.M., Brand, H.S., Bruyne, M., Es, R.J.J., Jacobs, R., Vissink, A.

Mendeley readers

The data shown below were compiled from readership statistics for 3 Mendeley readers of this research output. Click here to see the associated Mendeley record.

Geographical breakdown

Country Count As %
Unknown 3 100%

Demographic breakdown

Readers by professional status Count As %
Student > Bachelor 2 67%
Student > Master 1 33%
Readers by discipline Count As %
Medicine and Dentistry 2 67%
Linguistics 1 33%